Η SLS Lighting δεν κάνει διακρίσεις στην απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης και της ταυτότητας φύλου), την εθνική προέλευση, την πολιτική συγγένεια, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία, , αντιποίνων, γονικής κατάστασης, στρατιωτικής θητείας ή άλλου παράγοντα που δεν έχει αξία.